Family DREAM - Family DREAM - ELADVA

Győrújfalu hrsz.152-83

Leírás:

 

 

 Családi HÁZ Győrújfalu

 

Épület hasznos nettó alapterülete   121,62m2

Terasz                                                  6,27m2

Fedett kocsibeálló                             19,84m2

 

Ár: 55.000.000,- (5% ÁFA)

 

Műszaki tartalom

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

CSALÁDI LAKÓÉPÜLET

9171 Győrújfalu, Kölcsey Ferenc utca hrsz.: 152/83

I. Előzmények, tervezési program

Az építtető kényelmes, jól használható belső terekkel rendelkező, modern, úgy megjele- nésében, mint a felhasznált anyagok minőségében igényes családi ház tervezésére ad- tak megbízást.
A tervezési program szerint az épület egyszintes kialakítású és lapostetős, alapvető alap-rajzi igény volt, hogy a közösségiés a családi élet színtere elkülönüljön, valamit a lakóte-rek lehető legközvetlenebb kert kapcsolata. Az építtető egy légterű nappali, étkező, éskonyha helyiséget szerettet volnatovábbá, három szobát, fürdőt, gardrób, vendég WC-t, háztartási helyiséget és kamrát.

Az épület tervezésénél figyelembe vettük az építménnyel szemben támasztott alapvető követelményeknek való megfelelést, szem előtt tartva, hogy az építményt és annak ré- szeit a rendeltetési céljának megfelelően, és a helyszíni adottságok figyelembevételével kell megvalósítani.

A tervezett építmény megvalósítása során az országos településrendezési és építési kö- vetelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 50.§ (2) be- kezdésében meghatározott követelmények teljesülnek, azaz az építmény:
– nem akadályozza a szomszédos ingatlanok és építmények, önálló rendeltetési egysé- gek rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát,

– méreteivel, elhelyezésével, építészeti kialakításával illeszkedik a környezet és a környező beépítés adottságaihoz,
– nem korlátozza a szomszédos telkek beépítését,
– nem károsítja a szomszédos beépítést és annak építészeti jellegzetességeit,

– lehetővé teszi az építészeti örökség és az építészeti értékek megóvását,
– elhelyezési módja, magassága, külső megjelenése és azok kialakítása lehetővé teszi a településkép és a környezet előnyösebb kialakítását, a táj és településkép értékeinek ér- vényesülését,
– 
a tervezett épület építészeti megoldásával hozzájárul a tájés a településkép esztétikus alakításához.
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott rendeltetési célja szerinti követelményeknek megfelel.

II. Telepítés, környezet

A tervezéssel érintett telek Győrújfalun Kölcsey Ferenc utca és a Mátyás király körút közti területen található. Észak és nyugat felől az utca, kelet és dél felől pedig beépített telkek határolják. A tervezett épület a településrészre vonatkozó szabályozási előírások- nak megfelelően szabadon álló beépítéssel, az utcai telekhatártól 5 m előkert megha- gyásával, a keleti és a déli telekhatártól 6,00 m - re kerül elhelyezésre.

A telek terepviszonyok szempontjából viszonylag sík.
A tervezés során a telek beépítettségi lehetőségét kihasználó, családi házat alakítottunk ki. A tömbre lapostetőt terveztünk
.
Az előkert és aoldalkertek előírásainak betartásával, a színezett homlokzataival a terve-zett lakóépület illeszkedik az újonnan kialakuló lakóövezet szövetébe.

page5image31013504

 

III. Funkcionális elrendezés

Az épületbe lépve az előtérbe kerülünk, melyből balra a vendég WC, jobbra pedig a nappali nyílik. A nappalival egy térben helyezkedik el az étkező és a konyha, innen köze- líthető meg a háztartási helyiség és a konyhához tartozó kamra is. A nappali/étkezőbőlegy ajtó vezet teraszra, így közvetlen kertkapcsolattal rendelkezik. közlekedő mentén, kerülnek elhelyezésre a szobák, a gardrób és a fürdő. Minden szobánál közvetlen kijárati lehetőség a kertre, a szülői hálóhoz pedig egy külön zuhanyzó is tartozik.

Az épület mellett egyállásos fedett gépkocsibeálló kerül kialakításra.

IV. Szerkezetek, anyagok

Alapozás:

Lábazat:
Teherhordó szerkezetek:

Válaszfalak:

Födém:
Áthidalások, kiváltások:

Attika:Hőszigetelés:

a teherhordó falak alatt monolit beton/vasbeton sávalap készül statikai terv szerint.
A rajzokon feltüntetett, az alapozási mélységre vonatkozó értékek a minimális mélységet jelölik, melyek az alapárok kiemelése során szerzett új adatok alapján változhatnak,
de a megadottnál kisebbek nem lehetnek.

30 cm vtg. 1 sor zsalukő lábazat

30 cm vtg. POROTHERM 30 N+F falazatok POROTHERM TMfalazóhabarccsal.
Belső teherhordó falszerkezet: 25 cm vtg. POROTHERM 25N+F falazat.

10 cm vtg. POROTHERM N+F válaszfalak.
3 soronként 1
-1 szál 3 mm átmérőjű lágyacél huzallal a fa- lazat merevítéséről gondoskodni kell!

20 cm vtg. monolit vasbeton lemez födém statikai terv sze- rint.

POROTHERM elemmagas és POROTHERM A-10 és A-12 ke-rámia burkolatú nyílásáthidalók, illetve monolit vasbeton gerenda nyíláskiváltás statikai terv szerint.

20 cm vtg. zsalukő attikafal statikai terv szerint.

Talajon fekvő padló lakótér:

6+10 cm vtg. lépésálló expandált polisztirolhab lemez(AUSTROTHERM AT-N 100).
Zárófödém:
18 cm vtg. lépésálló expandált polisztirolhab lemez (AUSTROTHERM AT-N 100)+ 2-11 cm vtg. lejtésképzés(AUSTROTHERM AT-LK 100).

Homlokzat:

15 cm vtg. BAUMIT hőszigetelő rendszer AUSTROTHERM AT-H80 hőszigeteléssel, a lábazatnál ~30 cm magasságig 15 cm vtg. AUSTROTHERM XPS táblákkal.

page6image31014272

 

a kondenzációs gázkazánhoz Ø 100/60 mm-es koncentri-kus levegő füstgázcső (kazán rendszertartozék). A zárt égésterű gázkészülék égéstermékét a tető fölé min. 40 cm magasságban ki kell vezetni. Az égéstermék-elvezetőbe a készülék fölé a szükséges tartozékokat (ellenőrzőidom, füst- gázmérő csonk) be kell építeni, a kitorkollás mindenkori biz- tonságos hozzáférhetőségét biztosítani kell!

gravitációs rendszerű lapostetőbe integrálható víznyelőkön keresztül történik.

talajpára ellen:

1 rtg. ICOPAL-VILLAS ELASTOVILL E-G 4 F/K bitumenes lemezaz aljzathoz lángolvasztással rögzítve, PORMEX RAPID kellő- sítéssel.
Lapostető:

A BauderTHERMOPLAN T 20 V 2,0 mm vastagságban ké- szülő, szintetikus szövettel megerősített, alsó oldalán speci- ális filckasírozással ellátott műanyag tetőszigetelő lemez.Használati víz ellen:

MUREXIN 1KS folyékonyfólia az aljzatra hengerezéssel fel- hordva, a fal és a padló csatlakozásainál hajlaterősítő sza- laggal, a csőáttöréseknél szigetelőkarmantyúval.

BAUMIT hőszigetelő rendszer törtfehér színvakolat, drap (LIFE 0195) Creativtop vakolat kefés technikával és közép- szürke (LIFE 0886) Creativtop beton hatású vakolat.

homlokzati nyílászárók:

3 rtg. hőszigetelő üvegezésű műanyag nyílászárók antracitszínben.

page8image30983872

 

Lakás választó